Realizacje

Przedmiotem usługi był nadzór nad inwestycją w mieście Siedlce dotyczą budowy tunelu wraz z ciągiem komunikacyjnym na odc. od ul. Kilińskiego do ul. Składowej oraz budowa III etapu śródmiejskiej obwodnicy na odc. od ul. Prez. R. Kaczorowskiego do ul. Składowej. 

„Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, w tym:
b. odc. ul. Tysiąclecia –
ul. Zabraniecka”„Budowa układu obwodnicowego m. Staszów dw. nr 764"


„Budowa ul. Gandhi na 
odc. ul. Pileckiego – 
ul. Płaskowickiej w Warszawie”
Budowa drogi -2 odcinek Konotopa – Puławska Etap II, Etap III oraz pozostałe roboty budowlane


Budowa linii kolejowej Nr 9 na odcinku Legionowo – Świercze od km 26,680 do km 66,817 w ramach projektu FS2005/PL/16/C/PT/001 „Modernizacja linii kolejowej E65, odcinek Warszawa – Gdynia, Etap II”Rozbudowa DW 761 na odcinku Piekoszów – węzeł Jaworznia (S7).

Budowa obwodnicy m. Zbludowic


Rozbudowa DW 762 na odcinku: Węzeł Kielce (S7) – granica gminy Chęciny

Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73

Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miast Kielce – granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce.

Mobirise

Projekt i rozbudowa drogi krajowej nr 79 od km 80+449 do km 80+532 oraz drogi krajowej nr 48 od km 127+683 do km 128+678 na odcinku przejście przez m. Kozienice

Eksametr Sp. z o.o. - Wszystkie prawa zastrzeżone

Made with Mobirise - Click here